Museum Stedhûs Sleat heeft een prachtige collectie voorwerpen die te maken hebben met de geschiedenis van Sloten. De toverlantaarncollectie op de museumzolder is uniek in Nederland.

 

Sinds 1 april 2007 heeft het museum het landelijk keurmerk "geregistreerd museum "en is daarmee opgenomen in het Nederlands Museumregister.

De geregistreerde musea zijn te herkennen aan het schildje van het Museumregister, dat op de gevel van het museum is bevestigd. Museum Stedhûs Sleat is het 35e museum in Friesland dat is geregistreerd. Een complete lijst van geregistreerde musea in Nederland is te vinden op www.museumvereniging.nl .

Het museum is heel blij met het keurmerk: het laat zien dat het museum voldoet aan de kwaliteitseisen. Bezoekers schenkers en bruikleners, de gemeente en de andere subsidiegevers en sponsors kunnen zien dat er in het museum op een professionele en verantwoorde wijze wordt gewerkt.