Museum Stedhûs Sleat
Heerenwal 48
8556 XW Sloten

Telefoon (0514) 53 15 41
Fax (0514) 53 18 98
E-mail
info@museumstedhussleat.nl

Like ons:
www.facebook.com/StedhusSleat

Volg ons:
www.twitter.com/StadSloten

Openingstijden

26 maart t/m 31 oktober 2016
dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 17.00 uur
zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur

Maandags gesloten 

1 november t/m 31 maart
geopend op afspraak
informatie: telefoon 0514-531541 of info@museumstedhussleat.nl

Voor groepen ook op afspraak geopend.

Gesloten op 1e Paasdag, Koningsdag, 5 mei, Hemelvaartsdag en 1e en 2e Pinksterdag.

Prijzen

Volwassenen

€ 3,25 p.p.

Kinderen 6 t/m 17 jaar

€ 2,25 p.p.

Kinderen tot 6 jaar en MK

gratis

Groepen volwassenen

€ 2,75 p.p.

(min. 10 personen)

Groepen kinderen

€ 1,75 p.p.

(min. 10 kinderen)

Rondleidingen en stadswandelingen op afspraak

Het museum is goed bereikbaar. Er is parkeergelegenheid buiten de vesting (vijf minuten lopen). Openbaar vervoer: buslijn 42 vanuit Sneek en buslijn 41 vanuit Heerenveen (halte Sloten centrum, vijf minuten lopen).

Het museum is toegankelijk voor minder validen (een lift en invalidentoilet is aanwezig).

Toeristische informatie

Het museum is het toeristische informatiepunt in Sloten. U kunt er ook souvenirs, ansichtkaarten, fiets- en wandelroutes, kaartmateriaal en andere toeristische artikelen kopen.

Museumwinkel

Verwen uzelf of een ander eens met een bijzonder cadeau uit de museumwinkel! In de winkel zijn klein en grote voorwerpen te koop die te maken hebben met de geschiedenis van Sloten en de wondere wereld van de toverlantaarn. Er zijn ook leuke presentjes voor kinderen!

Vrijwilligers

Het museum zoekt enthousiaste vrijwilligers voor de museum/vvv balie en winkel. Vind je het   leuk om  bezoekers te helpen en te informeren. Het aantal uren bepaal je zelf.  Is dit wat voor jou? Geef je dan op bij het museum of stuur een e-mail naar  info@museumstedhussleat.nl .Voor meer informatie: 0514 531206.

 

Jaarverslag  Museum Stedhûs Sleat 2014

 

1. Voorwoord


Het jaar 2014 was voor het Museum Stedhûs Sleat een jaar waarin het zich intern vooral voorbereidde op de toekomst. Dit proces speelde zich veelal af buiten het gezichtsveld van de bezoekers die wij in het jaar 2014 mochten verwelkomen. Voor hen bleef in 2014 de functie die het museum al veertien jaar met veel enthousiasme invult grotendeels ongewijzigd.


In 2014 is een project afgerond om te onderzoeken of ons museum kon worden omgevormd tot een "Elf Steden Experience". Met behulp van de Provincie is zowel een vooronderzoek alsmede een inrichtingsplan opgesteld met behulp van externe partijen die hierin gespecialiseerd zijn.


In april 2014 zijn de resultaten gepresenteerd aan B&W van de nieuwe gemeente De Friese Meren. Besluiten over de realisatie van deze voorstellen zijn echter nog niet genomen. De plannen behelzen een aanzienlijke koerswijziging die het zittende bestuur niet voor haar rekening wilde nemen en waarover geen algemene consensus bij medewerkers, vrijwilligers en stakeholders was bereikt.


Daarnaast drong de vraag zich op of de interne organisatie en de samenstelling van het zittende bestuur voldoende garanties bood om de uitdagingen, die de nieuwe tijd aan het museum stelt, succesvol aan te kunnen gaan.


De conclusie luidde dat het museum behoefte had aan nieuwe inzichten, verjonging, een nieuw elan en een frisse kijk op het functioneren van het museum in een steeds sneller veranderende samenleving.


Een commissie van Goede Diensten, bestaande uit vertegenwoordigers van lokale belangenorganisaties, toog aan het werk om een geheel nieuw bestuur samen te stellen dat aan deze criteria zou kunnen voldoen. Het resultaat was dat op 7 november van dit jaar een volkomen nieuw vijfkoppig bestuur is aangetreden dat tot taak heeft het museum een volwaardige en steeds belangrijkere plaats te geven in het culturele leven van Sloten en de gemeente De Friese Meren.


Daarmee lijkt het Museum Stedhûs Sleat klaar om de komende jaren vol vertrouwen en energie tegemoet te treden.

 

Museum Stedhûs Sleat richt zich op de cultuurhistorie van Sloten


en maakt deze zichtbaar in woord en beeld voor toeristen,


recreanten en inwoners van de gemeente.


2 Profiel

Museum Stedhûs Sleat ligt in de oude binnenstad van Sloten. Het is een informatiecentrum waarin de cultuurhistorie van de regio en van de stad Sloten in het bijzonder wordt toegelicht aan de hand van voorwerpen, beeld en geluid. De vaste collectie bestaat uit een presentatie over de historie van Sloten en de collectie toverlantaarns van oud-Slotenaar Peter Bonnet (1893-1979). Aangevuld met de schenking van de heer Halsema, beschikt het Museum over de mooiste collectie toverlantaarns van Nederland.


Daarnaast is er jaarlijks een thematische tentoonstelling. In 2014 was deze gewijd aan de functie van havenstad die Sloten met zijn ligging aan het water door de eeuwen heen heeft vervuld.

  

 Speerpunten

 1. Het museum is de cultuurhistorische - en cultuur toeristische spil van Sloten.


2. Het museum ontwikkelt vernieuwende publieksgerichte en educatieve projecten die aansluiten bij de actualiteit en tot uitdrukking komen in verschillende kunstvormen.


3 Feiten en cijfers

In 2014 vonden zo'n 5500 bezoekers de weg naar het museum, waarvan 830 in het bezit waren van een museumjaarkaart.


Het gastenboek laat enthousiaste reacties zien en de reacties aan de balie waren eveneens lovend.


Het VVV vervult een belangrijke rol binnen het museum . Ook in 2014 was de samenwerking met de toeristische sector en de ondernemers goed te noemen. Die samenwerking is heel belangrijk om Sloten en het museum samen te promoten en op de kaart te zetten.


Het museum verzorgt op verzoek van de gemeente ook de informatie naar de toeristen die het stadje bezoeken. Toeristisch-recreatieve folders en brochures zijn er dan ook volop verkrijgbaar en hier wordt veel gebruik van gemaakt.


Het museum heeft een website, waarop veel informatie te vinden is en die regelmatig geactualiseerd wordt.


4 Publieksprogramma

 Tijdelijke tentoonstelling Sloten Havenstad

 In De Secretarie organiseert het museum jaarlijks één of twee tijdelijke tentoonstellingen. De tentoonstellingen hebben een relatie met activiteiten in het werkgebied of met onderwerpen vanuit de collectie.

Studerend in het Archief van Sloten en de Bibliotheek van het Fries Scheepvaart Museum ontstond er een beeld van verrassend grote bedrijvigheid in en langs het Diep in het midden van Sloten gedurende de 16e tot en met de 19e eeuw.

Deze kennis vormde de basis om het thema van de nieuwe tentoonstelling te centreren rond "Sloten Havenstad".

Op de wateren rondom Sloten was het vroeger een drukte van jewelste. In een krant van 1712 stond: "Geen der Friese steden is met Slooten te vergelijken ten opzigte van de drukke doorvaart van schepen. De vele Veerschepen veroorzaken een drukken doortocht en aanmerkelijke vertering

Maar liefst honderd schepen arriveerden en vertrokken er gemiddeld per dag, dus met acht tot tien per uur een enorm druk komen en gaan. En wat zal het een lawaai zijn geweest van al die mensen in en rond de schepen en de tonnen, balen, kratten, balken en kromhouten die werden uit- en omgeladen.

De lading werd door de stad geïnspecteerd om de tolgelden vast te stellen. Binnenkomst, vertrek en de lading werd belast en ook verkoop van ingevoerde goederen. De stad verdiende hiermee 1.000 tot 2.000 gulden per jaar. Natuurlijk profiteerden toeleveranciers en de middenstand navenant.

De ligging van Sloten was heel belangrijk voor de economische groei. Er werd inzicht gegeven over het ontstaan van deze vaarroute, de scheepvaart in en buiten Fryslân, de aantallen schepen, herkomst, verblijf en bestemming van de schepen.

Er was ook te zien welke scheepstypen in Sloten werden gebouwd en waar de scheepswerven lagen. In totaal hebben we vier locaties kunnen vinden. De laatste scheepswerf kunnen een aantal Slotenaren zich misschien nog wel herinneren. Dat was de scheepswerf Nijdam. Het huis ‘De Helling’ en de huizen op het Buitenlandje zijn daarvoor in de plaats gekomen.

Voor het komende seizoen staat een nieuwe tentoonstelling op het programma. De gedachten gaan uit naar een activiteit rond het thema "70 jaar Bevrijding".


Rondwandelingen en rondvaarten

In de zomermaanden juni, juli en augustus konden dagjesmensen en vakantiegangers iedere donderdagmiddag deelnemen aan een stadswandeling onder leiding van stadsomroeper Pieter Haringsma, het z.g. zomerarrangement. Hier werd 91 keer gebruik van gemaakt. De ontvangst vond plaats in het museum en na bezichtiging van het museum volgde de rondleiding door de stad en daarna eventueel koffie/thee (met korting) bij de plaatselijke horeca. Verder maakten 184 personen deze stadswandeling met andere bekwame vrijwilligers uit Sloten. De wandeling van zowel Pieter als de andere vrijwilligers voerde o.a. langs het Museum, de Grutte Tsjerke, Korenmolen "de Kaai" en de mooie bolwerken.

 Ook een rondvaart in een open boot door de stadsgrachten en over het Slotermeer was dit jaar wederom een groot succes.


Luistertochten

Van de cultuurhistorische luistertochten is dit jaar geen gebruik gemaakt, vanwege defecte apparatuur.


Educatie

De 2 scholen die het museum bezochten hielden een puzzeltocht door Sloten, deden een speurtocht door het museum en maakten op de museumzolder, in het kader van de toverlantaarns, een 'glasplaatje'.


De klassendag van de Open Monumentendag is goed verlopen. De Stapstien uit Nijemirdum heeft met 12 kinderen het museum bezocht en heeft een rondvaart door Sloten gemaakt met een praam. In het museum werd de lesbrief door de leerlingen gemaakt.

5 Collecties

De collectie van het museum bestaat ook dit jaar uit vier deelcollecties. Hierin hebben zich geen mutaties voorgedaan. De collectievorming is passief van aard. De deelcollecties a en c zijn van nationaal belang en de deelcollecties b en d zijn van lokaal/regionaal belang.


 In langdurig bruikleen van de gemeente

 a. De collectie "Peter Bonnet", bestaande uit toverlantaarns, toverlantaarnplaten en

 aanverwante optische apparaten. Deze heeft een omvang van ongeveer 1000 voorwerpen. De

toverlantaarnplaten zijn per doos geteld; de totale collectie wordt geschat op circa 10.000 platen.


b. De cultuur-historische collectie bestaat uit voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van de stad Sloten en omgeving. De collectie bestaat uit circa 500 onderwerpen.


 

In eigendom van het museum

 c. De collectie Halsema, bestaande uit 100 toverlantaarns, toverlantaarnplaten en aanverwante optische apparaten. Deze collectie is in 2003 door een particulier aan het museum geschonken.


d. Een collectie van 100 voorwerpen is van diverse aard.


In 2004 is een collectieregistratieproject opgestart. Het project is al enige jaren geleden afgerond en een vervolg hierop is van belang. Het aantal voorwerpen is bekend; er is een bescheiden omschrijving opgenomen, maar diverse voorwerpen missen een goede afbeelding en een inventarisatienummer. Het register van in- en uitgaande voorwerpen is de laatste twee jaar niet actief bijgehouden. Er is hierin nog een behoorlijke slag te maken.


Uiteindelijk willen we de collectie graag via de website voor het publiek toegankelijk maken. Museumfederatie Fryslân heeft voor dit doel een plan ontwikkeld waarbij alle Friese musea samenwerken om tot ontsluiting van hun collectie op internet te komen. Dit plan wordt door de Museumfederatie gerealiseerd in de periode 2014-2018. De provincie heeft dit plan in

 

 

 6 Marketing en communicatie

 Er is in het jaar 2014 door het museum geen nieuw beleid gevoerd ten aanzien van marketing en public relations. Dat laat zich verklaren door het onderzoek dat in deze periode plaatsvond naar de mogelijke transformatie van ons museum naar een elf steden museum. Indien de plannen in deze richting doorgang vinden in de toekomst, zal daarvoor een geheel nieuwe communicatiestrategie voor dat doel moeten worden opgezet. Een extra inspanning leveren voor het museum dat wellicht in de huidige vorm zal worden afgebouwd ligt ook niet voor de hand. Pas op de plaats dus.


Dat betekende dat het museum in 2014 via de gebruikelijke en vertrouwde wegen heeft gecommuniceerd met haar doelgroepen.


De vrijwilligers en donateurs werden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen aangaande het museum via een persoonlijk verstuurde nieuwsbrief.


Daarnaast bestaan er op het terrein van de social media een eigen website, een facebookpagina en een twitteraccount waarmee belangstellenden werden geïnformeerd over alles wat ons museum te bieden heeft.


Tijdens de periode van openstelling ( 1 april -1 november) zijn voor de tentoonstelling ‘Sloten Havenstad’ op daarvoor geschikte locaties en gelegenheden speciale folders verspreid die tot doel hadden een geïnteresseerd publiek te werven voor deze tentoonstelling.


Ook is geadverteerd in diverse geprinte media die zich richten op het informeren van toeristen die Friesland willen bezoeken.


Tijdens het proces van de samenstelling van het nieuwe bestuur in oktober 2014 kwam bij de verschillende kandidaten naar voren dat de communicatie met publiek, doelgroepen en inwoners van Sloten en omgeving in de afgelopen jaren niet geleid heeft tot een grotere binding met het museum of significant hogere bezoekersaantallen. Het nieuwe bestuur dat is aangetreden per 7 november van 2014 zal zich inspannen in de eerstkomende jaren een samenhangend communicatiebeleid te ontwikkelen met als doelstelling de bezoekersaantallen te verhogen, het museum meer te laten participeren in het sociale en culturele leven van Sloten en de regio, en een grotere naamsbekendheid te verkrijgen bij toeristen, maatschappelijke organisaties, schoolkinderen, lokale politici en inwoners van de nieuwe gemeente De Friese Meren.


 

Op Reis tijden Open Monumentendag

Traditiegetrouw werd op de tweede zaterdag van september weer deelgenomen aan de nationale Open Monumentendag. Diverse monumenten in Gaasterland en Sloten openden op zaterdag 13 september weer de deuren in het kader van deze dag. Het thema voor dit jaar was ‘Op reis’.


Er was deze dag aandacht voor verschillende manieren van reizen in Gaasterland en Sloten. Onder de monumenten die worden opengesteld, zijn monumenten waar vroeger reizigers onderdak vonden


Niet alleen de elite trok naar de deftige buitenverblijven en buitenplaatsen, ook veel handelsreizigers kwamen naar deze regio toe. Vooral in het stadje Sloten was het vroeger een drukte van belang. Per dag voeren er wel honderd boten door de stad. Ook reizigers per koets of paard passeerden in grote getale de poorten van de stad.


Ook de tijdelijke tentoonstelling "Sloten Havenstad" sloot goed aan bij het thema van de Open Monumentendag. Oude kaarten, scheepsmodellen en foto’s waren hier te bezichtigen.


Solexverhuur Friesland, Solexverhuur Sloten en het Fietshoekje in Oudemirdum verhuurden met een speciaal arrangement solexen en elektrische fietsen om het thema ‘Op Reis’ optimaal te kunnen beleven. Er was een route door het gebied uitgezet.

 

 

 

 

 

7 Zakelijke markt en groepen


Huwelijken

Het Museum Stedhûs Sleat is naast museum een bijzondere trouwlocatie midden in het pittoresk en romantisch stadje. In de rustieke raadszaal zijn in 2014 elf huwelijken voltrokken.


 

Groepsbijeenkomsten en bedrijf presentaties

Er werden nog verschillende bedrijfs- en familie-uitjes vanuit het museum georganiseerd.


 

VVV

In het Museum Stedhûs Sleat is een steunpunt van de VVV gevestigd. Deskundige medewerkers informeren toeristen onder meer over evenementen, verblijfsaccommodaties en fiets- en wandeltochten.


 

Souvenirwinkel

De souvenirwinkel biedt een verscheidenheid aan artikelen. Van ansichtkaarten, diverse fries gerelateerde cadeaus tot artikelen passend bij de toverlantaarns.


 

8 Organisatie

Personeel

In november 2014 is afscheid genomen van mevrouw Hilde de Haan. Zij was tot januari 2014 als directielid verbonden aan het museum. Vanaf 1 januari 2014 is haar dienstverband beëindigd en heeft zij als ZZP-er nog tot 1 november 2014 gewerkt aan de planvorming voor een Elfstedenmuseum.


Daarnaast is per 1 november 2014 afscheid genomen van mevrouw P. Westerdijk.


Het aantal vrijwilligers dat in 2014 werkzaamheden heeft verricht voor het Museum bedraagt 32. Zij vormen samen met de twee vaste krachten het kloppend hart van het museum.


 

Cultural Governance


 

De stichting Museum Stedhûs Sleat zal de Governance Code Cultuur in acht nemen. Het Stichtingsbestuur opteert daarbij voor het Bestuur-model. De statuten en het op te stellen reglement worden conform de Governance Code Cultuur opgesteld.


 

Vrienden van het museum


 

Het museum heeft 135 Vrienden


 

Bestuur

 

 


In 2014 heeft er een volledige bestuurswisseling plaatsgevonden. Het oude bestuur bestond nog uit de heer B. Klinkhammer. Hij is 7 november 2014 afgetreden. Een commissie van goede diensten bestaande uit mevrouw P. van den Burg (Vrienden van Sloten) en de heren J. Vlessing (Stichting Van der Wal fonds) en Th. Vis (Plaatselijk Belang Sloten) hebben een nieuw bestuur aangezocht. Het nieuwe bestuur is op 7 november 2014 aangetreden Naam

Functie

Portefeuilles

Bavo Galama

Voorzitter

Verwerven inkomsten, Publiek, PR en Marketing

Johan Rietberg

Plaatsvervangend voorzitter

Collectiebeleid

Dieuwke de Jong

Secretaris

Personeel en vrijwilligers

Marjan Visser

Plaatsvervangend secretaris

Gebouw en facilitaire zaken

Wilfried Vogelvanger

Penningmeester

Bedrijfsvoering  

 

9 Fondsen en sponsorwerving


In 2014 kon het museum rekenen op structurele bijdrages van externe subsidieverstrekkers die het mogelijk maakten om de missie van ons museum ten uitvoer te brengen.


In de eerste plaats de belangrijke financiële bijdrage van de gemeente De Friese Meren. In dit jaar werd echter tevens aangekondigd dat wegens noodzakelijk geachte bezuinigingen deze structurele subsidie in 2016 met 20% zal worden verlaagd. Een bezuiniging die overigens alle culturele instellingen in de gemeente treft.


Toch leunt het museum niet enkel op bijdrages van overheidswege.


De Stichting van der Wal fonds levert al jarenlang een essentiële bijdrage aan het voortbestaan van ons museum waarvoor wij de Stichting zeer erkentelijk zijn. De verleende subsidie voor het jaar 2014 maakte het wederom mogelijk een verantwoorde en professionele exploitatie te kunnen voeren en een cultureel middelpunt te blijven voor Sloten en haar omgeving.


Het museum kon in 2014 aangaande het onderzoek naar een eventuele continuering als elf steden museum nog profiteren van in 2013 verleende subsidies van de Provincie Frylân.


Projectsubsidies of eenmalige bijdragen van particuliere fondsen zijn in 2014 niet verleend.


Met name de aangekondigde bezuinigingen van de gemeente maken het noodzakelijk voor het bestuur om zich in de toekomst te beraden over de mogelijkheden om meerdere externe inkomstenbronnen aan te boren waardoor wijzigingen in het subsidiebeleid van onze twee belangrijkste subsidiënten minder bepalend zullen zijn voor het voortbestaan van Museum Stedhûs Sleat.

 

10 Financiën Begroting 2014

Rekening 2014

Rekening 2013

Baten

Entreegelden

€ 5.000,00

€ 4.884,44

€ 4.648.00

Museumkaarten

€ 2.000,00

€ 2.252,65

€ 1.423,00

Verkoop winkel

€ 5.000,00

€ 5.915,92

€ 4.635,00

Huwelijken

€ 1.800,00

€ 1.395,66

€ 650,00

Subsidie gemeente De Friese Meren

€ 36.150,00

€ 36.150,00

€ 36.150,00

Van der Walfonds

€ 19.500,00

€ 19.500,00

€ 19.500,00

VVV Friese kust

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

Huur HWG

€ 200,00

€ 200,00

€ 0,00

Verhuur Raadzaal

€ 750,00

€ 0,00

€ 0,00

Overig

€ 1.000,00

€ 2.001,45

€ 537,00

Rente Baten

€ 200,00

€ 76,71

€ 162,00

Subsidie Provincie Fryslân

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.855,00

Totaal

€ 75.100,00

€ 75.876,83

€ 85.060,00

Lasten

Personeel

€ 41.000,00

€ 40.453,37

€ 36.635,00

Vergoeding vrijwilligers

€ 1.500,00

€ 0,00

€ 2.153,00

Huisvestingslasten

€ 14.000,00

€ 12.263,75

€ 13.276,00

Exploitatiekosten

€ 200,00

€ 234,69

€ 152,00

Kantoorkosten

€ 5.000,00

€ 2.436,35

€ 4.449,00

Verkoopkosten

€ 3.400,00

€ 2.748,88

€ 3.326,00

Kostprijs van de omzet

€ 2.500,00

€ 4.513,85

€ 17.527,00

Algemene kosten

€ 3.200,00

€ 5.746,99

€ 3.039,00

Tentoonstelling

€ 2.300,00

€ 3.367,41

€ 0,00

Afschrijvingen

€ 1.800,00

€ 2.860,60

€ 1.800,00

Rentelasten

€ 200,00

€ 203,00

€ 186,00

Positief resultaat

€ 0,00

€ 1.047,94

€ 2.517,00

Totaal.

€ 75.100,00

€ 75.876,83

€ 85.060,00