Expositie

Fryske Ferlieding

Drie bekende Friese kunstenaars in Sloten

Elk jaar wordt in Sloten naast de vaste collectie toverlantaarns en historische voorwerpen, een tentoonstelling van hedendaagse kunst van Friese kunstenaars samengesteld. Dankzij de deze maand gereed gekomen verbouwing van de entreeruimte is het museum klaar om gasten uit het binnen-, en buitenland op gepaste wijze te ontvangen.

Onder aanvoering van de kunstenaar Evert van Hemert uit Kolderwolde leidde dat tot een bijzondere expositie van werk met een hoog gehalte aan typisch Friese onderwerpen. Wat van Hemert verbindt met zijn collega kunstenaars Hiske Wiersma en Hendrik Elings is hun liefde voor het Friese landschap en alles wat daarin rondloopt. De titel van de expositie is dan ook ontleend aan de gedeelde verleiding die zij voelen om de Friese luchten, een weemoedig koeienoog of een pronte boerendeerne vast te leggen op het linnen of in brons tot stilstand te laten komen.

Alle drie de kunstenaars hebben afzonderlijk hun sporen in de kunstwereld al ruimschoots verdiend.

 

'Hait' van Hendrik Elings
People

'Hait' van Hendrik Elings

De portretten van Hendrik Elings verwonderen, ze ogen zelfverzekerd, tegelijk zijn ze bijna ontgoochelend weerloos: door hun plaatsing in het vlak, kleurgebruik en zelfbewuste oogopslag hebben ze iets onaantastbaars, maar contrasten zorgen ervoor dat je ziet wat iemand waard is, de kwetsbaarheid toont juist de kracht van de persoon. De portretten hebben een zekere transparantie, die de gezichten “doorschijnend” maakt. Openingen naar achter de afbeeldingen, want daar gebeurt het. De kijker moet er als het ware inkruipen. Elings doet een appèl op de kwetsbaarheid van de beschouwer, in de interpretatie moet je iets van jezelf prijsgeven.
Werk van Hiske Wiersma
Agency

Werk van Hiske Wiersma

De kwaliteit van de schilderijen van Hiske wordt in sterke mate bepaald door haar affiniteit met het onderwerp. Zij schildert portretten van mensen en dieren. Deze ‘portret-benadering’ maakt haar schilderijen hoogst individueel. In een heldere, fris-Friese stijl legt Hiske de uiterlijke kenmerken op het doek vast. Tegelijkertijd streeft zij ernaar om door te dringen tot de ziel van het wezen dat zij schildert. ‘Ik moet al meteen bij de eerste opzet contact met het schilderij krijgen’, zegt zij: ‘Als dat gebeurt, weet ik dat het gaat lukken’. Met dieren is dat vooral oogcontact. Vandaar dat zij de ogen, die zij het eerst schildert, vrij gedetailleerd uitwerkt, terwijl de rest meer impressionistisch blijft. Om de intensiteit van het portret te versterken worden achtergronden meestal geabstraheerd.
Werk van Evert van Hemert
Marketing

Werk van Evert van Hemert

Het werk van Evert is voornamelijk figuratief. Hij is beeldhouwer en schilder en put zijn inspiratie uit zijn directe belevingswereld. Vrouwen en dieren, vooral paarden, behoren tot zijn onderwerpen. Hij houdt van weelderige vormen met een erotische uitstraling. In zijn kunstenaarschap is Evert uiterst gedreven. Hij schildert zoals hij beeldhouwt, in z’n volstrekt eigen taal. Zijn beelden zijn het resultaat van een langdurig proces. Dit begint met het vormen in was of klei, daarna het gieten, het schuren en slijpen, het patineren en tot slot het aanbrengen van de details. Daardoor worden zijn beelden persoonlijkheden, nauw verbonden met de mens die Evert is. Voor zijn schilderijen vindt de kunstenaar inspiratie in zijn dagelijkse omgeving. In Friesland waar hij sinds 1997 woont in het dorpje Kolderwolde. Thema’s als lucht, licht en leegte keren dan ook vaak terug in zijn schilderijen.