Expositie

Close up

Een groep bekende en voornamelijk uit Friesland afkomstige of hier woonachtige fotografen tonen binnen dit thema hun werk dat tot stand kwam met heel uiteenlopende technieken. Een aantal fotografen heeft gewerkt met camera’s en werkmethodes uit vroeger tijden, soms in combinatie met de nieuwste technologie. Hiermee wordt een relatie gelegd met de historische collectie in het museum die onder andere bestaat uit een zeldzame verzameling toverlantaarns. Deze ‘laterna magica’ stond namelijk aan de basis van de latere uitvinding van fotografie en film.

Van toverlantaarn naar digitale camera...

In relatief korte tijd zijn de ontwikkelingen razendsnel gegaan. Film en fotografie zijn van een zeldzame bijzonderheid uitgegroeid tot gemeengoed. Betaalbare digitale camera’s en de smartphone dragen er sterk aan bij dat tegenwoordig bijna iedereen zich steeds meer actief bezig houdt met fotograferen. Voor professionele fotografen bood deze snelle digitale ontwikkeling een scala aan nieuwe technische en artistieke mogelijkheden.

En weer terug...

Naast deze enorme opmars van de digitale fotografie grijpen kunstenaars tegenwoordig toch ook weer terug op oude technieken en ambachten. Zo ontstaan bijzonder interessante mengvormen in verschillende technieken. De expositie in Sloten biedt het publiek de kans het effect van deze verschillende technieken zelf te ervaren.

Gebruikte technieken

De tentoonstelling CLOSE-UP laat een fascinerende variatie aan werk zien, gemaakt met onder andere grootformaat camera, stereobeelden en glasnegatieven, een 19e -eeuwse houten camera, en technieken als zoutdruk, cyanotype, van Dyke en lithografie.

Friese onderwerpen

Binnen het thema hebben een aantal fotografen typisch Friese onderwerpen gekozen als bijvoorbeeld Het Wad, de laatste keer kievietseieren zoeken of afscheid van het Bildt.

Deelnemende fotografen

Van 1 september tot 31 oktober is in Museum Sloten het werk te zien van Annemarie van Buuren, Caroline Penris , Gitte Brugman, Baukje Venema, Geertjan Plooijer, Laura Zwaneveld en Pieter Postma.

Lees ook het interview met samenstelster Laura Zwaneveld in de Balkster Courant

Serie 'Achter de dijk'
Agency

Serie 'Achter de dijk'

Laura Zwaneveld
Lithografie
Print op Hahnemühle etspapier
Samenstelster Laura Zwaneveld
People

Samenstelster Laura Zwaneveld

Foto gemaakt door Josee de Blecourt
Uit de kist van Oom Dick
Marketing

Uit de kist van Oom Dick

Caroline Penris
Print op Awagami Kozo
The Sea, The Sea
People

The Sea, The Sea

Annemarie van Buuren
Gemaakt met antieke fieldcamera
Uit de kist van Oom Dick
Marketing

Uit de kist van Oom Dick

Caroline Penris
Print op Awagami Kozo
Mooie Plaatsys
Agency

Mooie Plaatsys

Baukje Venemm
Analoog op film
Print op photorag
Theehuis
Agency

Theehuis

Jan Plooijer
Gemaakt met fieldcamera
print op Arches Platine / Japon Simili
Aaisykjen (kievitseieren zoeken)
People

Aaisykjen (kievitseieren zoeken)

Pieter Postma
Hoog tijd dat wij thuiskomen
Marketing

Hoog tijd dat wij thuiskomen

Gitte Brugman
Print op Airtex